loader

Stationär Bandsåg PROFI

Guaranteed stability. The stationary PROFI models leave nothing to be desired. The entire system can be controlled precisely from the comfortable operator cab using two joysticks.
Costly concrete foundations are not necessary here. Stationary saws are usually fitted with an electric motor. However, a diesel engine is used if the mains electrical cannot provide sufficient power. The machine can also be automated using various types of feed chains and roller conveyers.
 • Såg/Huvud-område
  Cab
  Working safely and comfortably. The travelling cab lets the operator work in a pleasant, low-noise, dust-free environment. The entire system can be operated from the cab using two proportional-control joysticks and a display screen. A direct view of the sawn timber also ensures constant quality control. The cutting height setting can be adjusted easily for the desired sort of sawn timber by using the display screen with several predefined cutting programs. This facilitates optimum log utilisation.
  Resch & 3 also offers a variety of accessory options for the cab: cab heating, xenon external lighting, seat heating, and a radio.
  blockbandsaege-resch-3-kabine-s-m  
  Dubbelsidiga grovskärare
  Sågar längre. Vid orenheter i råmaterialet trä säkerställer de dubbelsidiga grovskärarna en ren och snygg inskärning och utgång av sågbladet. Därigenom förlängs sågtändernas livstid väsentligt. De båda grovskärarna kan styras var för sig.
  blockbandsaege-resch-3-vorschneider-s-m    
  Tvärsåg
  Allt i en arbetsgång. Redan under sågningen kan varje brädas önskade kaplängd bestämmas automatiskt. Vid långt virke kan de färdiga längderna tas över direkt. Som extrautrustning kan den hydrauliska tvärsågen vridas med 90° så att den även kan användas som längdkapare. Speciellt vid lövträd kan därmed kärnan spaltas eller en sida barkas av. Det maximala sågdjupet av kantsågen är 80mm.
  blockbandsaege-resch-3-querschneider-s-m    
  Sågblad - tryckstyrning
  Exakt styrning. De hydrauliska tryckstyrningarna ger sågbladet ytterligare förbättrad och säkrare styrning. För att förhindra uppvärmning av sågbladet avlastas de på tillbakavägen. Det exakta snittet kan också nås med förhöjd frammatning. Båda styrningar kan styras fram till trädstocken var för sig så nära som möjligt.
  blockbandsaege-resch-3-druckfuehrung-s-m    
  Automatisk uppmätning av rundvirke
  Intelligent och praktiskt. Under tiden för första sågningen mäts stocken automatiskt. På bildskärmen visas och sparas uppgifterna i m³. Olika värden, som t.ex. träsorter, %- andel av bark, kunddata etc. kan matas in och väljas. Vid arbetsdagens slut sammanfattas de utförda arbetena översiktligt och kan printas ut via datorn.
  Sågspånlåda
  Rent arbete. Sågmjölet samlas i en särskild behållare som töms automatiskt när slutpositionen har nåtts.
  blockbandsaege-resch-3-saegemehlkiste-s-m-e    
  Automatisk brädavtagare
  Till stor hjälp i arbetet. För att kunna såga kvalitetsvaror är det viktigt att virkeskvaliteten syns efter varje snitt och att varje enstaka bräda tas av direkt.
  Den automatiska brädavtagaren gör detta möjligt: Beroende på aktuell användning tas varje enstaka bräda, kantvirke eller bak av automatiskt vid återtransporten och läggs därefter vid sidan av maskinen.
  blockbandsaege-resch-3-brettabwerfer-s-m-e-a    
  Byte av sågblad
  Snabb omställning. För att kunna byta sågbladet släpps trycket för sågbladsspänningen från kabinen och skyddshuvorna öppnas hydrauliskt. Sågbladet kan tas av mycket enkelt och bytas mot nytt. Inom kort tid är maskinen åter driftsklar.
  blockbandsaege-resch-3-dm1050profi-201204-saegeblattwechsel  
 • Spåranläggning
  Stockladdare
  Stark hjälp. Den hydrauliska stockladdaren lyfter träden på rälsen. Därigenom kan trädförädlingen påbörjas.
  blockbandsaege-resch-3-stammlader-s-m-e    
  Vändkedjor
  Lätt förflyttning. Med hjälp av vändkedjor kan stockar av olika storlek och form samt kantvirke och brädor mycket lätt vridas till önskad position. Samtidigt tjänstgör vändkedjorna också som utmatning av den sågade produkten.
  blockbandsaege-resch-3-wendeketten-s-m-e    
  Längstransportör
  Rätt positionerad. Längsrullar matar stocken fram och tillbaka för ett optimalt utnyttjande av fastspänningstängerna. Därigenom fixeras stocken på ett bra sätt.
  blockbandsaege-resch-3-laengsroller1-s-m-e    
  Fastspänningstänger
  Well secured. Clamping tongs that can be individually adjusted in height are used to align and secure the log to ensure that it is positioned horizontally.

  Minimum height: An additional function positions the clamping tongs at the minimum height. Without cutting into the clamping tongs, the last cut can be made at 15mm.
  blockbandsaege-resch-3-einspannzange-s-m-e    
  Vinkel
  Exakt 90°. För kantvirke, läktsågning och parallellgods förs sågningsgodset i vinkelläge. Ytterligare en fininställning för svängning av kantvirket är förberedd. Vinkeln kan därmed korrigeras vid behov.
  blockbandsaege-resch-3-winkel-s-m-e-a    
  Outfeed rollers

  When sorting the sawn timber, it is important that the side cuts are separated from the finished cuts. While the planks are laid on their sides with the aid of the turning chains, the outfeed rollers transport the finished cuts longitudinally toward the front.

  blockbandsaege-resch-3-auszugsrollen-s-m-e    
  Stockindragning
  Virkets tillgänglighet. Den hydrauliska stockindragningen placerar virket på stockladdaren. Flera stockar kan läggas på samtidigt.
  bandsaw-resch-3-log-infeed-s-m-e    
  Brädutdragningen
  Sista steget. Brädutdragningen underlättar transporten av den sågade varan till kantsågen. Brädutdragningen kan styras från kabinen eller från kantsågen.
  blockbandsaege-resch-3-brettauszug-0396