FAQ

Vad är FAQ-området?
FAQ-området ger en kort överblick över de viktigaste frågorna!

Sedan hur många år finns blockbandssågen från RESCH?
På 50-talet kom timmermannen Johann RESCH på idéen att sågen skulle kunna komma till virket istället för att stockarna skulle fraktas till sågen. På hösten 1954 började han med utvecklingen av sin första blockbandssåg och en kort tid senare, den 14 februari 1955, kunde han genomföra den första provsågningen. Sedan dess har blockbandssågen vidareutvecklats genom omfattande prover och har anpassats kontinuerligt till teknikens och estetikens utveckling.

Varför RESCH & 3?
'I januari 2006 överlämnade Johann och Ignaz Resch efter 50-årig verksamhet företaget till tre medarbetare som har jobbat på företaget i många år. Därav resultatet av det nya firmanamnet RESCH & 3.

Vad är skillnaden mellan den stationära och den mobila blockbandssågen?
Det mobila utförandet skiljer sig knappt från det stationära. Detta är dessutom utrustat med en tandemaxel, dragstång, hydraulisk fällbara rälsar och hydrauliska stödben. För den stationära blockbandssågen behövs inga omfattande betongfundament och den kan ställas upp på valfritt underlag.

Hur drivs blockbandssågen?
I den mobila versionen monteras mestadels en dieselmotor med 61KW för att vara oberoende av strömförsörjningen. Dessutom är det besvärligt att dessutom behöva transportera en så stor generator.
El-motorn som standard 37KW och mer, används generellt vid det stationära utförandet med tillräcklig anslutningskapacitet.

Är det mobila utförandet godkänt för allmän vägtrafik?
Den mobila blockbandssågen är godkänd för att köras på det allmänna vägnätet med max. 40 km/h. Som tillval kan hela anläggningen monteras på en tungtrailer som får köras med 80 km/h.

Vilka modeller finns tillgängliga?
Typen 1050 och 1200 tillhör standardmodellerna. Vid skiljebandssågar för klyvning av limträbalkar tillverkas också modellen 1400.

Vad betyder de olika typbeteckningarna?
 D  Drivning med dieselmotor
 E  Drivning med elmotor
 S  Stationärt utförande
 M  Mobilt utförande
 PROFI  Profi utförande med extrautrustning
 COMPACT  Enkel modell med grundläggande bekvämligheter
 1050  Bandsågbladrulle- diameter 1050 mm (max. stamØ 1,1m)
 1200  Bandsågbladrulle- diameter 1200 mm (max. stamØ 1,5m)
 1400  Bandsågbladrulle- diameter 1400 mm (max. stamØ 2,0m)

Vilka trädstamslängder kan man såga?
Standardutförandet kan bearbeta trädstammar upp till 13 meter och sågar upp de till brädor, balkar, fyrkantsvirke, läktvirke etc. Den maximala snittlängden anpassas alltid till kundens önskemål och kan vara längre resp. kortare, t.ex. upp till 4 meters snittlängd

Hur kan platsbehovet vara så litet?
Stocken lastas på rälsen, positioneras och spänns fast där. Virket ligger kvar och sågen kör fram och tillbaka. Vid en maskinlängd av 16meter kan trädstammar upp till max. 13m sågas. I vertikala bandsågar där trädet utför frammatningsrörelsen behövs däremot den dubbla längden.

Varför åker manöverpersonalen med?
Den direkta överblicken på snittgodset säkerställer en konstant kvalitetskontroll. Sågbladet, bladstyrningar, fram- och tvärsågen är alltid synliga.

Vad är skillnaden till den enkla sågen?
The operating station of the COMPACT Bandsaw is stationarily fixed to the ground behind the saw. All of the components of the sawhead and the guideway are identical to those of the PROFI machine. The saw blade pressure guide is also included. An extra lift of 1,100mm enables the machine to cut oversized timber (max. trunk diameter 1.25m). The new COMPACT Series is a robust, topquality, “trimmed-down version of the PROFI machine”.

Vilka träd kan bearbetas?
Inte bara barrträd utan också lövträd och till och med tropiska ädelträd kan bearbetas. Den robusta konstruktionen och stabiliteten i maskinen säkerställer det perfekta snittet. Speciellt vid lärkträd sprutas utöver bladsmörjningen vatten på sågbladet. Längssågen gör sitt arbete speciellt vid lövträd för att klyva kärnan.