Historia

Geschichte RESCH & 3Grundidéen till blockbandsågen härstämmer från en timmermansverkstad i bergen. Antingen var man tvungen att hugga stammarna för hand, eller så transporterades rundvirket med häst- eller oxspann ned till sågarna i dalgångarna. Johann Resch, som var timmerman, kom på idén att transportera sågen till virket. På hösten 1954 började han utveckla en blockbandsåg.

Den 14 februari 1955 gjorde han de första provsågningarna.Sedan dess har blockbandsågen utvecklats under en lång tids användning och även anpassats till modern teknik och design. Det praktiska arbetet har lett till utvecklandet av en rad tilläggsverktyg. Anläggningar i in- och utlandet arbetar till sina ägares fulla belåtenhet.