loader

Stacionární pásová pila bloků PROFI

Stabilita zaručena. Při stacionární PROFI verzi se z ničeho neslevuje. Z pohodlné kabiny s ergonomickou obsluhou se pomocí 2 joysticků plynule ovládá celé zařízení. Nákladné betonové základy zde nejsou potřebné. Stacionární pila je nejčastěji vybavena elektromotorem. Používá se však i dieselmotor, pokud nevystačuje připojovací výkon. Zařízení je dále možné automatizovat různými dopravníkovými řetězy a dopravníkem.
 • Obor pil/hlavic
  Kabina
  Bezpečná a pohodlná práce. Připojená kabina umožňuje příjemné a bezprašné provádění práce v málo hlučném prostředí. Celé zařízení se plynule ovládá pomocí obrazovky a dvou joysticků. Přímý pohled na řezivo navíc zaručuje stálou kontrolu kvality. Na obrazovce lze za pomoci různých programů jednoduchým způsobem měnit výškové nastavení. Tím může být kmen zužitkován optimálním způsobem. Pro kabinu nabízí Resch & 3 dodatečně také různé možnosti vybavení - topení, xenonové vnější osvětlení, vyhřívané sedadlo a rádio.
  blockbandsaege-resch-3-kabine-s-m    
  Oboustranný předřez
  Delší řezání. Na nečistých místech ve dřevu zaručují předřezy pilovému listu čistý vřez a výběh z řezu. Tímto se enormě zvyšuje trvanlivost ostří pilových listů. Obě předřezávací zařízení lze ovládat individuálně.
  blockbandsaege-resch-3-vorschneider-s-m    
  Příčné řezné zařízení
  Všechno v jednom pracovním pochodu. Již během řezání může být každé prkno zkráceno na požadovanou míru. U dlouhého dřeva je možno již hotové délky odebírat.
  Volitelně může být hydraulické příčné zařízení pootočeno o 90 stupňů, takže se může nasazovat také jako podélné řezné zařízení. Především u dřeva listnatých stromů je tím možno jádro štípat nebo obrubovat jednu stranu. Maximální hloubka řezu příčného řezného zařízení obnáší 80 mm.
  blockbandsaege-resch-3-querschneider-s-m    
  Pilový list - tlakové vedení
  Precizní vedení. Vodítka s hydraulickým tlakem dávají pilovému listu doplňující lepší a jistější vedení. Aby se pilový list nezahříval, jsou tato při zpětném chodu odlehčena. Precizního řezu je možno dosahovat také při zvýšeném posuvu. Obě vedení je možno jednotlivě nastavit co nejblíže ke kmeni stromu.
  blockbandsaege-resch-3-druckfuehrung-s-m    
  Automatické proměřování kulatiny
  Chytře a prakticky. Během prvního řezu se kmen automaticky rozměřuje. Na obrazovce se data zobrazují a ukládají do paměti. Různé hodnoty jako např. druhy dřeva, podíl u kůry, údaje o zákazníkovi atd., je možno zadat a navolit. Ke konci pracovního dne se prováděná práce přehledně shrne a může být vytištěna na počítači (PC).
  Kontejner na piliny
  Čistá práce. Piliny se shromažďují v přepravce, která se automaticky při naplnění vyprazdňuje.
  blockbandsaege-resch-3-saegemehlkiste-s-m-e    
  Automatický odebírač prken
  Velká pomoc při práci. Při řezání kvalitních výrobků je důležité, aby byla po každém řezu viditelná kvalita a aby bylo každé jednotlivé prkno přímo odebráno.
  Automatický odebírač prken to umožňuje: Dle použití jsou během pohybu zpět každé jednotlivé prkno, hranol nebo krajinka odebrány a odloženy po straně stroje.
  blockbandsaege-resch-3-brettabwerfer-s-m-e-a    
  Výměna pilového listu
  Rychlá výměna. Při výměně pilového listu se z kabiny uvolňuje tlak napětí pilového listu a hydraulicky se otevírají ochranné příklopy. Bez námahy je možno odebrat pilový list a vyměnit jej. Během krátké doby je stroj znovu připraven k provozu.
  blockbandsaege-resch-3-dm1050profi-201204-saegeblattwechsel  
 • Kolejnicová zařízení
  Nakladač kmenů
  Silná pomoc. Hydraulický navalovač dopraví dřevo až na stůl pily. Tím může začít zušlechťování dřeva.
  blockbandsaege-resch-3-stammlader-s-m-e    
  Otáčecí řetězy
  Pohyb bez námahy. S pomocí řetězů lze bez námahy otáčet jak kmeny různých velikostí a tvarů, tak hranoly a prkna do požadovaných poloh. Tyto řetězy zároveň slouží k přesunu řeziva.
  blockbandsaege-resch-3-wendeketten-s-m-e    
  Podélné rolny
  Správné umístění. Podélné rolny pohybují kmenem dopředu a zpět pro optimální využití upínacích kleští. Kmen se tak co nejlépe upevní.
  blockbandsaege-resch-3-laengsroller1-s-m-e    
  Upínací kleště
  Dobré zajištění. Aby byl kmen v nejlepší horizontální poloze, je upínacími kleštěmi, které jsou jednotlivě výškově nastavitelné, usazen a přichycen.

  Minimální výška: Dodatečná funkce uvede upínací kleště do minimální výšky. Aniž by bylo říznuto do kleští, může být udělán poslední řez až na 15mm.
  blockbandsaege-resch-3-einspannzange-s-m-e    
  Úhelník
  Přesně 90 stupňů. U hranolů, latí a podélného řeziva je materiál nastaven do úhlové polohy. Dodatečné jemné nastavení je určeno pro pootáčení hraněného dřeva. Tímto způsobem je možno podle potřeby úhel korigovat.
  blockbandsaege-resch-3-winkel-s-m-e-a    
  Odsun prken

  Pro třídění řeziva je důležité, aby krajiny byly odděleny od hotového řeziva. Zatímco otáčecí řetězy odkládají prkna stranou, odsun prken dopravuje hotové řezivo v podélném směru dopředu.

  blockbandsaege-resch-3-auszugsrollen-s-m-e    
  Nakladač kmenů
  Dřevo je připraveno ke zpracování. Hydraulické řetězy nakladače kmenů dopravují dřevo na dráhu pily. Může být nakládáno současně více kmenů.
  bandsaw-resch-3-log-infeed-s-m-e    
  Výtah prken
  Poslední krok. Výtah prken ulehčuje transportování řeziva k obrubovací okružní pile. Může být řízen z kabiny nebo od obrubovače.
  blockbandsaege-resch-3-brettauszug-0396    
Technické údaje
typenbezeichnung-cz-resch-3

  Typ 1050 Typ 1200
Max. průměr klády
1.100 mm
1.500 mm
Průměr válce
1.050 mm
1.200 mm
C Velikost odřezu
25 mm
25 mm
Max. zdvih
900 mm
900 mm
E Max. hloubka řezu
460 mm
530 mm
B Šířka dráhy
1.300 mm
1.500 mm
HG  Celková výška
3.200 mm
3.400 mm
BG Celková šířka
4.100 mm
4.300 mm
BS Celková šířka pily
3.300 mm
3.700 mm
  Délka pilového listu
6.800 mm
7.800 mm

Šířka pilového listu
120 mm
150 mm

Tloušťka pilového listu
1,2 mm
1,2 mm

Délka řezu dle přání zákazníka
13 m standard
13 m standard

Posun
0-40 m/min
0-40 m/min

Hlavní pohon:
elektromotor
diesel

30-37 KW
55 KW

45-55 KW
90 KW

stationaere-blockbandsaege-resch-3-technische-daten-profi