Överlämnande

Från Resch till Resch & 3.

I januari 2006 överlämnade Johann och Ignaz Resch efter femtioårig verksamhet företaget till tre medarbetare som har varit med i företaget i många år. Det unga företagsteamet arbetar hårt och med stor framgång på att föra in den under fem årtionden vunna erfarenheten i vidareutvecklingen. Med mycket energi och ny design fortsätter Resch&3 att producera maskiner på högsta nivå.