FAQ

Co to je oblast FAQ (=často kladené otázky)?
Oblast FAQ Vám zaručuje krátký přehled o nejdůležitejších pokládaných otázkách!

Od kdy existuje pásová pila pro kmenový výřez RESCH?
Tesař Johann RESCH přišel v 50. letech na myšlenku nepřivážet kulatinu (dřevo) na pilu, nýbrž pilu k dřevu. Na podzim 1954 započal s vývojem své první pásové pily pro kmenový výřez a 14. února mohl provést první zkušební řez. Od té doby byla pásová pila pro kmenový výřez mnohými zkouškami vyvíjena dále a přizpůsobována stálemu pokroku v technice a estetice.

Z jakého důvodu RESCH & 3?
V lednu 2006 předali Johann a Ignaz Resch-ovi po padesátileté činnosti závod třem dlouholetým pracovníkům. Poté došlo k novému označení firmy názvem RESCH & 3.

Jaký je rozdíl mezi stabilní a mobilní pásovou pilou pro kmenový výřez?
Mobilní provedení se minimálně liší od stabilního. Je přídavně vybaveno tandemovou osou, ojí, hydraulicky výklopnými kolejnicemi a hydraulickými podpěrkami. U stacionární pásové pily pro kmenový výřez jsou nákladné betonové základy nepotřebné je možné ji postavit na libovolný povrch.

Jak je pásová pila pro kmenový výřez poháněna?
U mobilní verze se nejčastěji montuje dieselmotor o výkonu 61KW, pročež je nezávislá na napájení elektrickým proudem. Navíc je ještě dle okolností třeba dopravovat generátor o totožném výkonu. Elektromotor, standardně 37KW a více, se obecně použítá u stacionárního provedení s dostatečně kapacitním přípojným vedením.

Má mobilní provedení povolení pro silnice?
Mobilní pásová pila pro kmenový výřez je povolena pro silnice do rychlosti 40 km/hod. Volitelně je celé zařízení možno postavit na schválený hlubinový návěs pro rychlost 80 km/hod.

Které modely existují?
Typ 1050 a 1200 náleží ke standardním modelům. U pásových oddělovacích pil ke stěpení pro lepené vazbové dřevo se vyrábí také typ 1400.

Co znamenají různá zkratková označení?
 D  Pohon diselmotorem
 E  Pohon elektromotorem
 S  Stacionární provedení
 M  Mobilní provedení
 PROFI  Profesionální provedení se všemi doplňky
 COMPACT  Jednoduché pily
 1050  Kotouče pilových listů - průměr 1050 mm (max. průměr kmene 1,1m)
 1200  Kotouče pilových listů - průměr 1200 mm (max. průměr kmene 1,5m)
 1400  Kotouče pilových listů - průměr 1400 mm (max. průměr kmene 2,0m)

Které délky kmenů je možno řezat?
Standardní provedení může zpracovávat kmeny stromů o délce až 13 m na prkna, hranoly, hraněné dříví, latě atd. Maximální délka řezu je vždy přizpůsobena podle přání zákazníka a může být také delší nebo kratší, až např. 4 m řezné délky.

Proč minimální prostorové nároky?
Kmen stromu se naloží na kolejnicové zařízení, tam je nastaven do polohy a pevně upnut. Dřevo zůstává stát a pila se posouvá dopředu a vzad. Při 16 metrové délce stroje je možno řezat kmeny stromu až 13 metrů. Naproti tomu při vertikálních pásových pilách, kde posuvný pohyb vykonává kmen stromu, je potřebná dvojnásobná délka.

Proč obsluha jezdí se zařízením?
Přímý pohled na řezivo zaručuje stálou kontrolu jakosti. Pilový list i vodítka jsou stále v náhledu.

Jaký je rozdíl vůči jednoduché pile?
U kmenové pásové pily COMPACT se obslužné místo nachází za pilou připevněné k zemi. Všechny komponeny řezné hlavy a stolu pily jsou shodné s pilou PROFI. Ani přítlačné vedení pilového pásu nechybí. Speciální zdvih o 1.100 mm umožňuje přířez rozměrnějších kmenů (max. průměr kmenu 1,25m). Nová série COMPACT je robustní, „zeštíhlená PROFI série“ nejvyšší kvality.

Které dřevo je možno zpracovávat?
Zpracovávat je možné nejen jehličnaté, ale i listnaté dřevo a rovněž tropická ušlechtilá dřeva. Robustní konstrukce a stabilita stroje zaručují přesný řez. Zvláště u modřínu se dodatečně stříká pro mazání na pilový list voda. Podélné řezné zařízení slouží především u listnatého dřeva pro rozmítání jádra.