loader

Dělicí pásové pily

Stále poptávanější - Klihem vázané dřevo.
Jako přímou reakci na stoupající poptávku po klihem vázaném dřevu má Resch od 1988 připraven další produkt: Sérii TBS. Klihem vázané dřevo se dvojitě klíží a následně po předhoblování nadělí. Aby se vyšlo vstříc stále rostoucí velikosti klížených vazníků a potřebě zvyšujících se rychlostí posuvu, vyrábějí se 3 modely : Typ 1050; Typ 1200; Typ 1400.

Různé volby
- S tlakovým vedením
- Automaticky přestavitelná vodítka pilového listu
- Systém sledování listu k automatické regulaci posuvu
- Frekvenční měnič k regulaci otáček
- Příčné nastavování při vřezu 0° – 15°
- Nastavení příčného řezu 0° – 90°
- S válečkovým dopravníkem a přítlačnou kladkou
- Automatické stranové přestavování při prohnutém klíženém vazníkovém dřevu

Technické údaje

Max. šířka průřezu
1.500 mm
Výkon motoru
30 - 132 KW
Průměr kotouče pilového listu
1.050 - 1.200 - 1.400 mm
Šířka pilového listu
120 - 206 mm
Tloušťka pilového listu
1,2 - 1,47 mm
Zdvih
0 - 1000 mm